Menu
0
Zeer ruime voorraad
Klantenservice 7 dagen per week
Klanten beoordelen ons met een 9,5
Geleverd tot aan de deur

installeren Moduleo LayRed pvc vloer

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Moduleo LayRed pvc vloer!

Nog opzoek naar een Moduleo LayRed pvc vloer?

Onderstaand wordt uitgelegd hoe u zelf uw Moduleo LayRed pvc vloer kan installeren.

 

Transport & opslag

Dozen moeten in nette stapels op een vlakke ondergrond worden opgeslagen en vervoerd. Sla de dozen altijd liggend op, plaats ze nooit rechtop. Sla de dozen nooit op in een zeer koude (minder dan 0 °C) of warme (meer dan +35 °C) of vochtige omgeving.  

 

Vóór installatie

Visuele controle  

Zorg ervoor dat u, vóór de installatie, het product inspecteert en controleert op schade, gebreken of afwijkingen. Controleer of de kleuren overeenstemmen met de bestelde kleuren, of de hoeveelheden correct zijn en of er geen zichtbare schade aan de dozen is. Controleer, tijdens de installatie, de LayRed-panelen op eventuele zichtbare gebreken. Installeer geen panelen die eventuele onvolkomenheden vertonen. We raden aan dat u voor elke installatie steeds materiaal gebruikt van één enkele productiebatch. We kunnen namelijk niet garanderen dat de tint of het mechanisme precies dezelfde is voor verschillende batches. Vergeet niet dat sommige ontwerpen een natuurlijke afwijking kunnen vertonen. We raden eveneens aan dat het product over verschillende dozen wordt gemengd of verdeeld.

 

Geschiktheid  

-      LayRed kan worden gelegd op een redelijk vlakke en gladde of een naar behoren voorbereide dekvloer van beton, cement,
anhydriet (calciumsulfaat), hout, multiplex, spaanplaat en keramische tegels (zie'Voorbereiding van de vloer').  

-      LayRed kan gebruikt worden met traditionele vloerverwarmings- en -koelingssystemen op basis van water. Elektrische systemen, inclusief infrarode systemen, worden niet aanbevolen, tenzij het systeem is ingekapseld met een
geschikte egalisatie laag van minstens 9 mm. Direct contact met elektrischeverwarmingssystemen moet worden vermeden. De oppervlaktetemperatuur mag nooit meer bedragen dan 27 °C. Bijtwijfel, vraag om meer advies.  

-      LayRed is uitsluitend geschikt voor installatie binnenshuis.  

-      Seizoensafhankelijke temperaturen: LayRed kan in de meeste omstandigheden worden gebruikt, inclusief in veranda's en vakantiehuizen met temperatuurregeling. Zorg ervoor dat de temperatuur tussen 6 0C (min.) en 35 0C (max.) ligt. Als de temperaturen buiten dit bereik liggen, kan de installatie nog altijd worden uitgevoerd. Zie opmerking op het einde van dit document (*). 

-      Na installatie zijn de LayRed-voegen waterdicht. Als u de installatie-instructies nauwkeurig opvolgt, is deze vloer geschikt voor badkamers, keukens, washokken en entreezones. Vooral wegens het risico op uitglijden, zijn de panelen niet aanbevolen voor gebruik in vochtige omgevingen, zoals rond en langs zwembaden of in sauna's en ruimtes met een ingebouwde afvoer, zoals douches.  

 

Samenstelling, constructie en kwaliteit van de dekvloer


Kennis van de samenstelling en constructie van de dekvloer of basis biedt waardevolle informatie die u de mogelijkheid biedt om de toegestane vochtigheidsgraad en de druk- en treksterkte van de dekvloer op een correcte manier te controleren. Het helpt u tevens te beslissen welk type primer, egalisatie en eventueel vochtscherm u nodig hebt voor de installatie. Bij onduidelijkheid of twijfel over de kwaliteit of samenstelling van uw dekvloer neemt u best contact op met de fabrikant/leverancier van de vloervoorbereiding en -egalisatie.  

 

Nationale regelgeving  & normen
 

De omstandigheden ter plaatse en de installatieomstandigheden moeten altijd in overeenstemming zijn met de relevante nationale regelgeving en installatienormen.  

 

Voorbereiding van de dekvloer 

 

Onregelmatigheden in de dekvloer  Een goede voorbereiding is van essentieel belang voor een probleemloze installatie en cruciaal voor een uitstekende LayRed-afwerking. Het uiterlijk van LayRed is afhankelijk van de kwaliteit van de basis waarop het wordt geïnstalleerd. Alhoewel LayRed opmerkelijk geschikt is voor de renovatie van dekvloeren die niet perfect vlak zijn, is het mogelijk dat grotere oneffenheden, trappen en plotse niveauverschillen in de dekvloer door de afgewerkte vloer zichtbaar zijn. Deze moeten dan ook voldoende worden voorbereid vóór de installatie.  

De dekvloer moet hard, structureel stevig, betrekkelijk vlak, schoon en droog zijn en mag geen trappen hebben. Bovendien moet de dekvloer vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor deze toepassing. Verwijder, indien nodig,
oude lijmresten en oude of losgekomen egalisatieresten. Zorg ervoor dat de dekvloer vrij is van chemische producten of andere vlekken of producten die de vloer aantasten.  

Oneffenheden in de dekvloer mogen niet groter zijn dan 5 mm op een lengte van 2 m (in het VK komt dit overeen met Surface Regularity 2 (SR2)). Deze meting wordt uitgevoerd met een geschikt richtliniaal of waterpas. LayRed
biedt de mogelijkheid om kleine openingen tot 30 mm, voeglijnen, voegen en scheurtjes tot 10 mm in de dekvloer te overbruggen.

Kies een geschikte spaanplaat/egalisatielaag om ervoor te zorgen dat er geen onregelmatigheden te zien zijn door het oppervlak van de afgewerkte vloer. De keuze van geschikt materiaal, zoals spaanplaat, egalisatielaag en eventuele aanvullende producten hangt echter af van het doel of de toepassing van de ruimte. Bovendien moeten de leverancier van de voorbereidingsproducten en de installateur van de vloer akkoord gaan met de keuze. Alle voorbereidende materialen dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en met de nationale normen voor elastische vloerbedekkingen.  

 

Het vochtgehalte van de dekvloer

LayRed is vochtbestendig. Volg echter de beste praktijken strikt op om de vorming van bacteriën en schimmel onder de vloerbedekking te vermijden.  
Rechtstreeks op de grond gestort beton en stenen dekvloeren moeten voorzien zijn van een efficiënt dampdicht membraan (DPM) in overeenstemming met de nationale normen voor de installatie van elastische vloerbedekkingen. Volg, indien nodig, de gedetailleerde instructies van de fabrikant voor de installatie van een DPM en het gebruik van egalisatie. IVC kan u een overzicht bezorgen van aanbevolen fabrikanten en leveranciers.  

Het vochtgehalte van de dekvloer moet voldoen aan de lokale of nationale normen voor de installatie van elastische vloerbedekkingen. Bij twijfel, vraag om meer advies. Belangrijk: De installatie van de vloer mag pas worden gestart als de installateur de dekvloer en de omstandigheden voor installatie heeft beoordeeld en goedgekeurd.  


 
Acclimatisatie

In standaardruimtes en standaardomstandigheden vereist LayRed geen acclimatisatie vóór de installatie. Zie opmerking op het einde van dit document (*). Pak de LayRed uit en controleer alle panelen bij daglicht op mogelijke gebreken of afwijkingen in kleur.  In geval van zichtbare gebreken vóór de installatie is IVC nooit aansprakelijk voor de kosten die gepaard gaan met het verwijderen en opnieuw leggen van de panelen.

Temperatuuromstandigheden vóór en tijdens de installatie  

Voor standaardruimtes en in standaardomstandigheden gelden de standaardinstallatie-instructies. Zie opmerking op het einde van dit document (*).   
 

De installatie

Vloerverwarming  
LayRed kan worden gebruikt met traditionele vloerverwarmings- en -koelingssystemen op basis van water (in overeenstemming met de norm EN 1264 deel 1 tot 5). Elektrische systemen worden niet aanbevolen, tenzij de fabrikant/installateur van het vloerverwarmingssysteem kan garanderen dat de oppervlaktetemperatuur niet boven 27 °C stijgt en dat alle temperatuurstijgingen geleidelijk/progressief gebeuren en niet plots of onmiddellijk.  
 

Opmerking: 

Elektrische systemen op basis van infrarood vereisen bijzondere aandacht. Dergelijke systemen warmen onmiddellijk op en verwarmen heel specifieke delen/lagen van de vloerbedekking. Dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag en mogelijk brandgevaar. Bij twijfel, vraag om meer advies.
 

Vloerkoeling

 LayRed kan eveneens worden geïnstalleerd op vloerkoelingssystemen. De aanvoertemperatuur van het koelwater mag echter niet minder bedragen dan de dauwpunttemperatuur. Temperaturen onder dit punt produceren condensatie en kunnen bijgevolg een vochtige atmosfeer onder de vloerbedekking creëren, wat kan leiden tot schimmelvorming enz.

 

Vereiste uitzetvoeg

-      LayRed is een 'zwevende' vloer. Depanelen mogen niet met lijm of een ander middel aan de dekvloer worden bevestigd.

-      Er is een uitzetvoeg van 0,75 mm per LayRedire meter LayRed in elke richting vereist. Deze uitzetvoeg moet worden opgenomen aan de perimeter van de ruimte/zone in 'standaardruimtes en standaardomstandigheden'. Zie opmerking onder de tabel en op het einde van dit document (*).  

 
[In geval van extreme ruimtes en extreme omstandigheden moet er een uitzetvoeg van 1,5 mm per LayRedire meter in elke richting worden opgenomen aan de perimeter van de ruimte/zone. Zie opmerking onder de tabel en
op het einde van dit document (*).]
 
 

LayRe            Uitzetvoeg aan                     Uitzetvoeg
dire               beide zijden van x                aan beide
meters          mm in                                 zijden van x

                    standaardruimtes                 mm in
                    en                                      extreme
                    standaardomstandi              ruimtes en
                    gheden (zie verder)             extreme omstandigheden (zie verder)

2                 1,5                                       3
3                 2,25                                     4,5
4                 3                                          6
5                 3,75                                     7,5

8                 6                                          12 
10               7,5                                       15 

 
Standaardruimtes en standaardomstandigheden zijn zones waarin de temperatuur tussen 6 en 35 °C ligt, bv. geen direct zonlicht achter glas in ruimtes die zongericht liggen. Extreme ruimtes en extreme omstandigheden zijn zones waarin de potentiële oppervlaktetemperaturen tussen 0 en 60 °C liggen, zoals veranda's, onbewoonde vakantiehuizen, enz. Als de installatie plaatsvindt in een 'extreme ruimte', volgens bovenstaande definitie, terwijl de temperatuur boven 25 °C ligt, is het toegestaan om de uitzetvoeg van de 'standaardruimte' te gebruiken om een te grote krimpvoeg bij koudere temperaturen te vermijden. Voor een meer uitgebreide definitie van standaardruimtes en standaardomstandigheden verwijzen we naar de opmerking op het einde van dit document (*). Als er plinten zijn die u niet wilt verwijderen, is het mogelijk om de onderkant van de plint bij te snijden met een gespecialiseerd snijtoestel dat in de handel verkrijgbaar is.  Bv. universele Bepo-snijzaag. Als alternatief raden we de Xtrafloor Scotia Trim aan.
 

'Stap-voor-stap' installatie van LayRed

Aanbevolen gereedschap:  

  • Meetlint  
  • Potlood
  • Richtliniaal of draadlijn
  • Winkelhaak 
  • Aanslagblok
  • Stanleymes voor zware toepassingen
  • Nylon- of rubberen hamer
  • Afstandhouders om de eerste rijen recht te leggen bij ongelijke muren  


Met de LayRed-panelen beslist u waar u wilt beginnen. Bepaal wat de gemakkelijkste manier is om de vloerbedekking te installeren. Hieronder leggen we de installatie uit voor rechtshandigen, dus van links naar rechts. Als u
dit wenst, kunt u ook in de andere richting werken.
 
Er zijn twee verschillende manieren om de LayRed-panelen te installeren:

  
Methode A: 

Plaats de eindverbinding van het te installeren paneel in een hoek van 20o tot 30° op de eindverbinding van het reeds geplaatste paneel. Laat het paneel voorzichtig zakken tot ongeveer 5 mm langs de lengtevoeg en hef daarna het paneel op tot een hoek van 25 °. Oefen tegelijkertijd druk uit. Het paneel zal op zijn plaats schuiven en klikken. U kunt ofwel de tand in de groef steken of de groef over de tand schuiven. De tand-in-groefmethode is de meest gebruikte en gemakkelijkste manier. Leg de panelen in rijen.


 

Methode B:  

Met LayRed kunt u ook de lengteranden van de panelen in elkaar tikken zonder dat u ze moet opheffen. Hiervoor moet u het speciale aanslagblok van Xtrafloor gebruiken. De panelen kunnen niet met een enkele tik worden samengevoegd. Om schade aan de panelen te vermijden, moet u ze voorzichtig geleidelijk tegen elkaar tikken. Leg de panelen in rijen. Zorg ervoor dat u de panelen voldoende door elkaar mengt. Zo eindigt u niet met te veel
identieke, lichte of donkere panelen naast elkaar.  Voor een optimaal visueel effect installeert u de vloerplanken best naar de langste muur en evenwijdig met de lichtinval.

Meet vóór aanvang nauwkeurig de lengte en breedte van de kamer. Op deze manier kunt u een precieze lay-out plannen en een evenwichtig patroon op de vloer uittekenen. Dit is heel belangrijk bij het installeren van
typische tegeldecors. En het zorgt er ook voor dat uw laatste rij niet te smal is. Als de laatste rij minder dan 40 mm zou zijn, is de installatie gemakkelijker als u de panelen van de eerste rij in de lengte doorsnijdt.

Snijd/zaag in eerste instantie de tand aan zowel de lange als de korte kant af.

Leg het paneel met de afgesneden zijkanten tegen de muur. Gebruik de verstelbare afstandhouders om eventuele ongelijkheden van de wand weg te werken zodat de panelen niet verschuiven, recht liggen en 100 % worden geïnstalleerd en correct in elkaar grijpen.

Zorg ervoor dat de eindverbindingen van de panelen in twee opeenvolgende rijen nooit op één lijn liggen. Zorg ervoor dat de voegen zigzagsgewijs worden aangebracht met intervallen van minstens 30 cm. Vermijd
'trapeffecten' door uw afgesneden stukken willekeurig te gebruiken en niet altijd voor de volgende rij.  Voor het laatste stuk meet u het laatste paneel waarbij u rekening houdt met de vereiste uitzetvoeg. Plaats het paneel niet
helemaal tegen de muur. Snij het afgemeten stuk af en plaats het eindpaneel op dezelfde manier als de voorgaande panelen. Bij het snijden van een paneel met een stanleymes moet u ervoor zorgen dat u door de volledige slijtlaag snijdt vooraleer u het overtollige paneel afbreekt.

 

Plaats de eindverbinding van het te installeren paneel in een hoek van 20o tot 30° op de eindverbinding van het reeds geplaatste paneel. Laat het paneel voorzichtig zakken tot ongeveer 5 mm langs de lengtevoeg en hef daarna het paneel op tot een hoek van 25 °. Oefen tegelijkertijd druk uit. Het paneel zal op zijn plaats schuiven en klikken. Sommige panelen moeten eventueel worden aangetikt om de voeg af te dekken. Gebruik hiervoor het aanslagblok van Xtrafloor.  
Op plaatsen waar het niet mogelijk is om de LayRed-panelen te installeren met behulp van het aanslagblok (bv. tegen de muur), kunt u gebruikmaken van een slagijzer en een hamer. Zodra er voldoende rijen zijn geïnstalleerd, gaat
u als volgt verder te werk: Plaats een ongeopende stapel panelen op de reeds geïnstalleerde rijen om ze aan te drukken en te verhinderen dat ze bewegen. Wissel van positie en klik de korte zijde van het paneel in het vorige paneel.
Plaats nu BEIDE handen vlakbij de voeg en trek de lengtezijde naar u toe. De panelen klikken in elkaar. 

Om de laatste rij panelen te plaatsen, zult u deze waarschijnlijk moeten bijsnijden. Doe dit als volgt: leg een paneel op de laatste rij met de groef naar de muur, leg nog een paneel ondersteboven tegen de rand van de muur en
markeer het paneel eronder. Snij het paneel op maat en leg de laatste rij. Deurposten en verwarmingsbuizen dienen ook afzonderlijk te worden uitgesneden. Houd hierbij rekening met een bewegingsvoeg. Snij eerst het paneel op de juiste lengte. Plaats het daarna naast het object en teken de juiste vorm af. Snij het paneel vervolgens op maat. Deurposten kunnen, indien nodig, ook op maat worden gezaagd, zodat de LayRed-panelen gemakkelijk eronder kunnen worden gelegd.

Voor slimme oplossingen om uitzetvoegen af te dekken, zie 'Afwerking van uw vloer'

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00

Taal & Valuta